12-hour clock

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT