abnormal end

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT