abnormal end

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT