Above Selection

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT