Above Selection

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

wound core

sarılmış çekirdek

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

zone

bölge, yöre, alan

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT