ABS()

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT