Absolute Colorimetric is Default For Proofing

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT