abstract

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wrap-around

başa sarmalı

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT