abstract

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT