AC

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wrap-around

başa sarmalı

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT