Accelerate

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

accelerate

accelerate ifadesinin anlamı hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

accelerate

hızlandırmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT