Accelerate

  Bilişim Terimleri Sözlüğü
Accelerate kelimesinin Bilişim Terimleri Sözlüğü sözlüğündeki anlamı : Hızlandırmak
accelerate

hızlandırmak

workload

iş yükü

accelerate

accelerate ifadesinin anlamı hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT