Accelerate

write enable notch

yazılabilir çentiği

wrap-around

başa sarmalı

write cycle

yazma çevrimi

accelerate

accelerate ifadesinin anlamı hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

accelerate

hızlandırmak

write

yazma

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT