Acceleration

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

Acceleration

1) İvme; hızın zamana göre ilk türevi, a ile gösterilir, 2) yerin çekim kuvvetinin kütleye bölünmesi ile bulunan büyüklük, g Read more

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT