Acceleration

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

Acceleration

1) İvme; hızın zamana göre ilk türevi, a ile gösterilir, 2) yerin çekim kuvvetinin kütleye bölünmesi ile bulunan büyüklük, g Read more

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT