Accelerator Key

wrap-around

başa sarmalı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write

yazma

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT