Accent Bar

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT