Accent Bar

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT