Access Control Entry

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT