Access Control List (ACL)

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT