Access Control List (ACL)

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT