Access Method

write enable notch

yazılabilir çentiği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT