Access Permission

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write

yazma

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT