Access Permission

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT