Access Type

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT