Accompanying Message

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT