Accumulator-Bus

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT