Accumulator-Bus

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT