Accuracy

wrap-around

başa sarmalı

Accuracy

Tam ölçekli bir çıktının yüzdesi olarak ifade edilen doğrusal olmama, tekrarlanabilme ve histerezis hatalarının bileşimi

accuracy

accuracy ifadesinin anlamı doğruluk, kesinlik olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

Accuracy

Doğruluk,Kesinlik

wound core

sarılmış çekirdek

accuracy

doğruluk, kesinlik

Accuracy

Hassasiyet, doğruluk

LEAVE A COMMENT