Acknowledge Character

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT