Acknowledged

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT