ACL

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT