acoustic

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT