Acoustic Coupler

write enable notch

yazılabilir çentiği

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zone

bölge, yöre, alan

write

yazma

LEAVE A COMMENT