ACPI Control Method Battery

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT