Acronym

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT