Acronym

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT