Action

write enable notch

yazılabilir çentiği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT