Action Button

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT