Action Name

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT