Action Queries

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT