Action Settings

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT