Action Value

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT