Active

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

active

etkin, aktif

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT