Active

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

active

etkin, aktif

LEAVE A COMMENT