Active Connections

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT