Active Desktop

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT