Active Desktop

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT