Active Directory Browser

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT