Active Directory Services Interface (ADSI)

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT