Active Directory Services Interface (ADSI)

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT