Active Directory Viewer

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT