Active Hyperlink

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT