Active Log Format

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT