Active Log Format

write cycle

yazma çevrimi

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

write

yazma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT