Active Modem

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT