Active Server Pages (ASP)

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT