Activex Control

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT