Activex Control Properties

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write current

yazma akımı

write

yazma

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT