Activity

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

activity

activity ifadesinin anlamı faaliyet, aktivite *** activist olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT