Activity Counter

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT