Actual Compression Ratio

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT