Actual Compression Ratio

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT