Actual Size

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT