Adapter

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

write

yazma

Adapter

Adaptör

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT