Adapter

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT