Adapter Information

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT