Adapter Information

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT